Audit

Wij maken steeds op locatie een doorlichting van uw systeem. Tijdens de audit gaan we uw processen, hard-ware, producten, grondstoffen en de kennis van uw operatoren, ALSOOK het samenspel tussen deze verschillende systeemvariabelen, evalueren.

Persoonlijk

We zoeken samen met u naar Bottle-necks, problemen, die u ervaart in uw proces . Maar we willen vooral kennis maken met de mensen die dag in, dag uit de applicatie van uw toplaag verzorgen.

Op locatie

Het doel is om een plan van aanpak te maken voor gepersonaliseerde coaching en een weg naar optimalisatie.